Így kezelje munkavállalói személyes adatait!

A munkáltató nemcsak a munkaviszony fennállása során, hanem már korábban az új munkaerő kiválasztásakor számos személyes adatot gyűjt be a munkavállalókról. Ezeknek az adatoknak a kezelése azonban szigorú szabályozás alatt áll, aminek betartására kiemelt figyelmet kell fordítani.

A személyes adatokról elsősorban a név, születési idő, anyja neve stb. információk jutnak elsőként eszünkbe, azonban ettől túlmenően ide tartozik a személyes szokásokra, állapotra, pillanatnyi tartózkodási helyre stb. vonatkozó adatok is.

Milyen szabályokat kell betartanunk az adatkezeléskor?

  • a személyes adatokat kezelni célhoz kötötten, jogok gyakorlása vagy kötelezettségek teljesítése érdekében lehet pl.: munkaviszony esetében az ezzel kapcsolatos feladatainak ellátása, jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése céljából kezelheti a dolgozók adatait,
  • a munkáltató csak olyan adatokat tarthat nyilván, ami fenti céloknak megfelel, nem gyűjthet információkat pl.: vásárlási szokásokról, közösségi médián való kapcsolatairól, melyeknek nincs köze a munkaviszonyhoz,
  • a Munka Törvénykönyve azt is rögzíti, hogy nem kérhet a munkáltató a munkavállalótól személyiségi jogát sértő adatokat,
  • a munkáltató a munkavállalók személyes adatait a munkaviszony megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezelheti,
  • a munkáltató dolgozóit köteles írásban is tájékoztatni a személyes adatok kezeléséről

Mindemellett természetesen nagy figyelmet kell fordítani az adatok biztonságára is, ezt pedig úgy kell megvalósítani, hogy az érintett munkavállalók magánszféráját védje. Biztosítani kell, hogy az adatok ne kerüljenek jogosulatlan kezekbe, akár munkáltatón belül vagy kívül, ne változtassanak rajta, ne továbbítsák, ne hozzák nyilvánosságra, ne töröljék.

Általános szabályként továbbá elmondható, hogy a munkáltató a személyes adatokat harmadik személy, szervezet számára csak akkor továbbíthatja, hogyha az érintett ehhez hozzájárul. A Munka Törvénykönyve továbbá azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben pl.: a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait átadja. Ebben az esetben is tájékoztatni kell a munkavállalót előzetesen.

Forrás: Piac&Profit, kép: Feelart, FreeDigitalPhotos.net